Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Inčukalna akvatlons 2024 | Nolikums

INČUKALNA SPORTA CENTRA AKVATLONS 2024  

NOLIKUMS

      

 

LAIKS UN VIETA

 

Svētdien, 2024.gada 19. maijā, Inčukalns, Zvaigžņu iela 2a.

Peldēšana – Inčukalna Sporta centra peldbaseinā  ( 25m*4 celiņi )

Skriešana – Inčukalna Sporta centra stadionā.

Sacensību sākums: plkst. 13:00.

 

 

SACENSĪBU ORGANIZATORS

 

Sacensības organizē: Inčukalna Sporta centrs (Aija Sakne tel.+371 29229201)

Sacensību galvenais tiesnesis – Ģirts Fogels, tiesnesis – Sandis Kalniņš

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

12:00 -12:30

 

Iesildīšanās baseinā visām starta grupām

12:30– 13:00 

 

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

13:00

 

25m

 

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

13:05

50m

Starts pirmajam peldējumam trešajā starta grupā

13:20

100m

Starts pirmajam skrējienam pirmajā starta grupā (starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

 

14:00

 

250m

Starts pirmajam skrējienam otrajā starta grupā (starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

14:10

500m

Starts pirmajam skrējienam trešajā starta grupā (starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

14:30

1000m

Apbalvošana

15.00

 

 

*Ja vecumu grupā būs vairāk nekā 10 dalībnieki, organizātori patur tiesības attiecīgās vecuma grupas dalībniekus sadalīt vairākos skrējienos.

**Izejot no pieteikto dalībnieku skaita programmā iespējamas izmaiņas pa laikiem.

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

 

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

F8

M8

2016. un jaun

25m (1 baseini) +250m

1

F10

M10

2014. – 2015. gads

50m (2 baseini) +500m

2

F13

M13

2013. – 2011. gads

50m (2 baseini) +500m

2

F16

M16

2010. – 2008. gads

50m (2 baseini) +500m

2

F18

M18

2007. – 2006. gads

100m (4 baseini) +1000m

3

F

M

2005. – 1985. gads

100m (4 baseini) +1000m

3

F40+

M40+

1984. un vec.

100m (4 baseini) +1000m

3

 

 

REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA

 

Rezultāts tiek aprēķināts sakaitot peldēšanas rezultātu ar skriešanas rezultātu. Skriešana notiks ar kopējo startu grupu ietvaros. Ja maz dalībnieku kādā grupā , tad varam skriešanu apvienot ar citu grupu. Ja kādā grupā būs daudz dalībnieku, tad sadalīsim skrējienos pēc peldēšanas rezultātiem. Ieteicamais dalībnieku skaits vienā skrējienā līdz 10 gab.

 

 

APBALVOŠANA

 

Laureātus, 1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo.

Mūsu atbalstītāji – Siguldas novada pašvaldība, Inčukalna Sporta centrs,

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

epasts :incukalnasc@sigulda.lv , gifo71@gmail.com  vai zvanot pa tel.: 23221971,  līdz 17.maijam 21.00 Sacensību dienā pieteikties nevarēs.

Pieteikumā  norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas gadu, pārstāvēto klubu, iestādi. 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli tiks publicēti sacensību norises vietā.

 

 

Sacensību īpašie noteikumi

 

*Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; *Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses, pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana.

 

*Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos.

 

*Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

 

PAMATNOTEIKUMI

 

Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai,  (vecāku rakstiskai atļaujai), kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

DAŽĀDI

 

Medicīniskā palīdzība • 

Visu sacensību laiku dalībniekiem tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība.   

 

 

DATU APSTRĀDES POLITIKA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

 

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. 

 

Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

 

Izlases formas

Izlases formas

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot