Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Siguldas baseina akvatlons, LK | Nolikums

SIGULDAS AKVATLONS 2024

 

Latvijas kausa 2.posms

(PELDĒŠANA+SKRIEŠANA)

NOLIKUMS

 

      

 

LAIKS UN VIETA

 

Latvijas kauss akvatlonā notiks sestdien, 2024.gada 20. aprīlis, Siguldā , A.Kronvalda ielā 7A.(karte pielikumā)

 

Peldēšana – Siguldas Sporta centra peldbaseinā  ( 25m*4 celiņi   ar SWISS TIMING elektronisko  laika fiksēšanas sistēmu) http://www.siguldassports.lv/lv/siguldas_sporta_centrs/360/

 

Skriešana – Siguldas Sporta centra stadionā( 250m aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

 

Sacensību sākums: plkst. 10:30.

 

 

SACENSĪBU ORGANIZATORS

 

Sacensības organizē Baltijas Triatlona klubs  ( Ainārs Veģeris tel.+371 29228008 ainars.vegeris@gmail.com ), sadarbībā ar   Siguldas novada pašvaldību un Latvijas Triatlona federāciju.

Sacensību galvenais tiesnesis –   tiesnesis - Kaspars Kārkliņš

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

9:30 -11:30

 

Iesildīšanās baseinā pirmā grupa

10:00– 10:25

FM 9,11,13,15,O

Iesildīšanās baseinā otrā grupa

12:00 - 12:25

FM17,19,40,50,60,F,M

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

10:30

50m

200m

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

12:30

400m

Starts pirmajam skrējienam pirmajā starta grupā (stars ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

14:30

 500m

1000m

Starts pirmajam skrējienam otrajā starta grupā ( starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

15.30

 

3000m

Apbalvošana

17.00

 

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

 

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

FO

MO

2004.dz.g. un vecāki/as

200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F9

M9

2015. – un jaun.

50m (2 baseini) + 500m (2 apļi)

1

F11

M11

2013. – 2014. gads

50m (2 baseini) + 500m (2 apļi)

1

F13

M13

2011. – 2012. gads

200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F15

M15

2009. – 2010. gads

200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F17

M17

2007. – 2008. gads

400m (16 baseini) + 3000m (12 apļi)

2

F19

M19

2005. – 2006. gads

400m (16 baseini) + 3000m (12 apļi)

2

F60

M60

1955. – 1964. gads

400m (16 baseini) + 3000m (12 apļi)

2

F50

M50

1965. -  1974. gads

400m (16 baseini) + 3000m (12 apļi)

2

F40

M40

1975. – 1984. gads

400m (16 baseini) + 3000m (12 apļi)

2

F

M

1985. – 2004. gads

400m (16 baseini) + 3000m (12 apļi)

2

F70

M70

1945. -  1954.gads

200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

 

 

DALĪBAS MAKSA

 

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

F40,M40, F50,M50,

FO, MO,  F, M

F,M09 - F,M19,

F60,70      M60,70

F,M09 - F,M19,

F60,70      M60,70 Siguldieši

Visu pieteikšanās periodu, līdz 17.04.2023 plkst.23.59

20 - EUR

15 - EUR

7,5 - EUR

 

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanā tiks publicēti 19.04.2024. pēcpusdienā.

 

SACENSĪBU DIENĀ PIETEIKTIES  NEVARĒS !!!

 

 

REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA

 

Rezultāts tiek aprēķināts sakaitot peldēšanas rezultātu ar skriešanas rezultātu. Skriešana notiks ar kopējo startu grupu ietvaros. Ja maz dalībnieku kādā grupā , tad varam skriešanā apvienot ar citu grupu. Ja kādā grupā būs daudz dalībnieku, tad sadalīsim skrējienos pēc peldēšanas rezultātiem. Ieteicamais dalībnieku skaits vienā skrējienā līdz 12 gab.

 

 

APBALVOŠANA

 

Apbalvošana notiks SSC pēc skrējieniem ap  pl 17.00

1.1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās tiks apbalvoti ar  medaļām

2.1. - Mūsu atbalstītāji – Siguldas pašvaldība, Siguldas Sporta centrs, Latvijas Triatlona federācija  un citi  atbalstītāji.

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

Internetā caur SPORTLAT datu bāzi  līdz 17.04.2024. pl. 23.59

norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu

 

 

Sacensību īpašie noteikumi

 

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

 

UZMANĪBU!!!

 

UZMANĪBU!!! Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.

 

 

PAMATNOTEIKUMI

 

 Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2024.gada sezonas nolikumam

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,S60,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V17,S17,V15, S15, V13,S13,V11,S11,V9,S9 drīkst startēt vecākās vecuma grupās.

 Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

 

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

  • Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DAŽĀDI

 

Medicīniskā palīdzība

Visu sacensību laiku dalībniekiem tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

 

Pazudušās un atrastās mantas

Visas sacensību laikā atrastās mantas tiks nogādātas sacensību centrā. Pazudušo mantu pieprasījumu, lūgums sūtīt uz e-pasta adresi ainars.vegeris@gmail.com pēc sacensībām.

 

 

LICENCES un LICENČU MAKSA

 

LTF klubiem, kas ir juridiskie biedri un kas ir samaksājušas LTF noteikto klubu sezonas maksu ir 150 EUR, kurā ietilpst 7 licences par 20 EUR, vai 15 licences par 10 EUR, vai 5 licences par 30 EUR.

 

Vienreizējā licence sacensību dienā, tiem kas nav pieteikušies elektroniski licencei vismaz 10 dienas pirms sacensībām, kurās vēlās startēt.

Grupām: F9, M9, F11, M11, F13, M13, F15, M15, F17, M17,F70, M70, MO, FO - 5 EUR

Grupām: F19, M19, F, M, F40, M40, F50, M50, F60, M60, - 10 EUR

 

Licences jāpiesaka, bet ir bezmaksas F9, F11,M9, M11, F13, M13, MO, FO grupas jauniešiem.

 

Licences pieprasījums no citas valsts pilsoņa - 40 EUR

 

Detalizēta informācija par licenču noformēšanu šeit:

https://www.triatlons.lv/Licences

 

 

DATU APSTRĀDES POLITIKA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”.

Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, organizatoru komandai (Baltijas Triatlona klubs , Latvijas triatlona federācija) ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot