Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Daugavpils triatlons, supersprints, stafetes, LK 5. posms, LČ | Nolikums

Daugavpils triatlons 2023

NOLIKUMS

 

 

sACENSĪBAS IR

          atklĀtais  LR č-ts super sprinta distancē

          atklĀtais  LR č-ts stafetē

 

 

LAIKS UN VIETA

Latvijas čempionāts triatlonā super sprinta distancē notiks  2023.gada 18. jūnijā, Daugavpilī, Stropu ezera pludmalē “Stropu vilnis”.

Peldēšana – Stropu ezerā

Riteņbraukšana- pa Dzintaru ielu

Skriešana – pa Stropu promenādi,

Sacensību sākums: plkst. 12.00

 

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē DTC „Jaunība”( sacensību direktors Anatolijs Levša tel.+37129173251), sadarbojoties ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi “ Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”, Latvijas triatlona federāciju, DINABURG TEAM. Sacensību galvenais tiesnesis – Sintija Strakša

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija,

10:15 -11:45

 

Starts  F9, M9, F11, M11

12.00

80m+3km+0.5km

 FO, MO, F70, M70, F13, M13

12.20

180m+6km+ 1.5km

F15, M15, F17, M17, F19, M19, F, M, F40, M40, F50, M50, F60, M60

13.00

375m+10km+2.5km

Stafetes 

14.30

100m+3km+0.8km

Apbalvošana

 ~ 16.00

 

 

Stafetē startē trīs dalībnieki (drīkst startēt arī tie, kas jau startējuši un finišējuši individuāli) - katrs veic visu triatlona posmu (100m+3km+0.8km), komandā jābūt daiļā dzimuma pārstāvei.

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Papildus

Sievietes

Vīrieši

 F9

M9

2014. – 2015un jaun.

80m+3km+0.5km

 

 F11

M11

2012. – 2013. gads

80m+3km+0.5km

 F13

M13

2010. – 2011. gads

180m+6km+1.5km

 F70

M70

1953 un vec.

180m+6km+1.5km

 F15

M15

2008. – 2009 gads

375m+10km+2.5km

 FO

MO

2009.dz.g. un vec./as

180m+6km+1.5km

 F17

M17

2006. – 2007. gads

375m+10km+2.5km

 F50

M50

1964. – 1973. gads

375m+10km+2.5km

 F60

M60

1954. -  1963. gads

375m+10km+2,5km

 F40

M40

1974. – 1983. gads

375m+10km+2.5km

 F19

M19

2004. – 2005. gads

375m+10km+2.5km

 F

M

1984. – 2003. gads

375m+10km+2.5km

 

DALĪBAS MAKSA

 

F60, M60, F50, M50, F40, M40, F19, M19, F, M

 

F70, M70, F17, M17, F15, M15, FO, MO

F13, M13,

F11, M11, F9, M9,

Visu pieteikšanās periodu, līdz 16.06.2023 plkst.15.00

20,- EUR

15- EUR

10,-EUR

18.06.2023

(sacensību dienā)

30,-EUR

20,-EUR

15,-EUR


Dalības maksa stafetē – 20 EUR

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem dalība sacensībās- MF9, MF11, MF13 -5 EUR, no MF15 un vecākām grupām 10 EUR .

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi.

 

 

APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar LR č-ta medaļām un kausiem.                                                 

1.-3.vietu ieguvējus stafetē ar LR č-ta medaļām un sponsoru sarūpētām balvām.                                                 

LČ medaļas izcīna tikai Latvijas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji

1.- 3.vietu ieguvējus absolūtajā ieskaitē super sprinta distancē ar  naudas balvām.

 

Tiks izlozētas Dinaburg Team sponsorētās 10 vērtīgas balvas - ( Fischer “SPEEDMAX” slēpju nūjas)

 

Vieta

 Vīrieši

Sievietes

1.

100 EUR

100 EUR

2.

60 EUR

60EUR

3.

30 EUR

30 EUR

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

    Pieteikšanās internetā www.sportlat.lv aizpildot pieteikšanās formu, vai izņēmuma gadījumā                                            sūtot pieteikumu uz e-pastu – Anatoly58@inbox. Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:  swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)   nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)   seb e-link maksājums (SEB klientiem)  ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu  izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu. Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10.15 līdz 11:45  Pārskaitījumu var veikt arī uz šādiem rekvizītiem:  Daugavpils triatlona centrs reģ.nr. 40008062615, adrese: Raiņa 31.AS „Citadele”Konta Nr.LV45PAREX0003899030001

 

 

PAMATNOTEIKUMI

 

   Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2023.gada sezonas nolikumam, iespējams iegādāties vienreizējo licenci.

    Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V15,S15,VJB,S13,V13,S11,V11,S9,V9 drīkst startēt vecākās vecuma  grupās.

Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

  Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

Riteņbraukšana distancē dalībniekiem ir atļauta grupās un braukšana otra riteņbraucēja aizvējā TIKAI sava dzimuma ietvaros!!!

  Aizliegts izmantot „lielās” (individuālā brauciena) guļstūres ( stūres rokturi nedrīkst būt garāki par bremžu sviru galveno līniju). Velosipēdu riteņiem jābūt ar spieķiem, nedrīkst izmantot diku riteņus.

     Velo ķiveres riteņbraukšanas laikā obligātas. Izejot no maiņas zonas un uzsākot riteņbraukšanu ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai.Beidzot riteņbraukšanu un ieejot maiņas zonā ķiverei  jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt pēc velosipēda novietošanas maiņas zonā.

     PENALTY BOX (soda izciešanas vieta) – sportistam, sākot skriešanu, ja tas veicis pārkāpumu pirms skriešanas distances, būs jādodas izciest sodu – 15 sekundes par neaizsprādzētu ķiveri, par mix (tranzīta) zonas robežu neievērošanu, par inventāra „nomešanu” mix zonā utt.

      Hidrotērpu peldēšanā drīkst izmantot līdz 22°C ūdens temperatūrai!

 

 

Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības:

*) Lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.

*) Pasākuma dalībniekiem, kuri nav sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki jāievēro 2m fizisku distanci un jālieto mutes un deguna aizsegi;

*) nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, mix zonā u.tml.

*) sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

*) sacensību dalībniekam (vai pārstāvim) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu būs jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas gadījumā.

*) Pasākuma laikā visiem pasākuma dalībniekiem stingi jāievēro pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti pasākuma vietā. Lūdzam nodrošināties ar mutes un deguna aizsegiem.

 

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visas vecuma grupās.

  • Katras vecuma grupas uzvarētājs saņem 50 punktus, pārējiem punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
  • Absolūtais uzvarētājs (ja sacensībās nestartē SE un VE grupas) sieviešu un vīriešukonkurencē saņem 100 punktus, pārējiem punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.
  • Sezonas vērtējuma principi pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.

Komandu vērtējumā:

  • Punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam;
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

               Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā un ziņot pirms   sacensību sākuma.

 Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DAŽĀDI

     LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā. ‘

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā!

Licences cena:

2004.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR

2003.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR     

            Vienreizējā licence – 1,5 EUR

 

 

    Lai dokumentētu atskatu uz sporta pasākumiem Daugavpilī, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde “, informē, ka sporta pasākums tiks fotografēts un filmēts, sīkāka informācija www.daugavpilssports.lv. Informācija par sacensībām tiek publicēta www.daugavpilssports.lv, www. triatlons.lv.

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot