Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Siguldas akvatlons, LČ akvatlonā, LK 2. posms | Nolikums

SIGULDAS AKVATLONS 2023

Latvijas čempionāts

Latvijas kausa 2.posms

(PELDĒŠANA+SKRIEŠANA)

 

NOLIKUMS

 

 

LAIKS UN VIETA

Latvijas kauss akvatlonā notiks sestdien, 2023.gada 22 . aprīlis, Siguldā , A.Kronvalda ielā 7A.(karte pielikumā)

Peldēšana – Siguldas Sporta centra peldbaseinā  ( 25m*4 celiņi   ar SWISS TIMING elektronisko  laika fiksēšanas sistēmu) http://www.siguldassports.lv/lv/siguldas_sporta_centrs/360/

Skriešana – Siguldas Sporta centra stadionā( 250m aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

Sacensību sākums: plkst. 10:30.

 

 

SACENSĪBU ORGANIZATORS

Sacensības organizē  Sporta klubs “Siguldas maratona klubs”  ( Ainārs Veģeris tel.+371 29228008 ainars.vegeris@gmail.com ), sadarbībā ar   Siguldas novada pašvaldību un Latvijas Triatlona federāciju.

 

Sacensību galvenais tiesnesis – Liene Krauze,  tiesnesis - Kaspars Kārkliņš

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

9:30 -11:30

 

Iesildīšanās baseinā pirmā grupa

10:00– 10:25

FM 9,11,13,15,O

Iesildīšanās baseinā otrā grupa

12:00 - 12:25

FM17,19,40,50,60,F,M

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

10:30

50m

200m

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

12:30

400m

Starts pirmajam skrējienam pirmajā starta grupā (stars ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

14:30

 500m

1000m

Starts pirmajam skrējienam otrajā starta grupā ( starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

15.30

 

3000m

Apbalvošana

18.00 - 20.00  BALTAIS FLĪĢELIS     (koncerts)

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

FO

MO

2003.dz.g. un vecāki/as

200m(8 baseini) + 1000m  (4 apļi)

1

F9

M9

2014. – 2015 un jaun.

50m (2 baseini) +500m (2 apļi)

1

F11

M11

2012. – 2013. gads

50m (2 baseini)+ 500m (2 apļi)

1

F13

M13

2010. – 2011. gads

200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F15

M15

2008. – 2009. gads

200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F17

M17

2006. – 2007  gads

400m(16 baseini)+3000m (12 apļi)

2

F19

M19

2004. – 2005. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F60

M60

1954. – 1963. gads

400m(16 baseini) + 3000m  (12 apļi)

2

F50

M50

1964. -  1973. gads

400m(16 baseini) + 3000m  (12 apļi)

2

F40

M40

1974. – 1983. gads

400m(16 baseini) + 3000m  (12 apļi)

2

F

M

1984. – 2003. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

 F70

 M70

1944. -  1953. gads

 200m (8 baseini) + 1000m (4 apļi)

 

 

 DALĪBAS MAKSA

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

 

F40,M40, F50,M50,

FO, MO,  F, M

F,M09- F,M19,

    F60,M60,F70,M70

F,M09- F,M19,

    Siguldieši

Visu pieteikšanās periodu, līdz 19.04.2023 plkst.23.59

15,- EUR

10,- EUR

5,-EUR

 

 

 

 

  

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanā tiks publicēti 21.04.2023. pēcpusdienā. SACENSĪBU DIENĀ PIETEIKTIES  NEVARĒS !!!

 

 

REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA

Rezultāts tiek aprēķināts sakaitot peldēšanas rezultātu ar skriešanas rezultātu. Skriešana notiks ar kopējo startu grupu ietvaros. Ja maz dalībnieku kādā grupā , tad varam skriešanā apvienot ar citu grupu. Ja kādā grupā būs daudz dalībnieku, tad sadalīsim skrējienos pēc peldēšanas rezultātiem. Ieteicamais dalībnieku skaits vienā skrējienā līdz 12 gab.

 

 

APBALVOŠANA

Apbalvošana notiks koncertzālē BALTAIS FLĪĢELIS pl 18.00

Būs neliels koncerts , uzkodas , sarunas ( programma pielikumā)

  1. 1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar Latvijas čempionāta medaļām
  2. 1.- Mūsu atbalstītāji – Siguldas pašvaldība, Siguldas Sporta centrs, Latvijas Triatlona federācija un citi  atbalstītāji.

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

Internetā caur SPORTLAT datu bāzi  līdz 19.04.2022. pl. 23.59

norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu

 

 

Sacensību īpašie noteikumi

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

 

UZMANĪBU!!!

Sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.

Ievērot regulāru roku higiēnu – mazgāšanu un dezinfekciju, izmantojot organizatora nodrošinātos līdzekļus!

  

 

PAMATNOTEIKUMI

 Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2023.gada sezonas nolikumam

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,S60,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V17,S17,V15, S15, V13,S13,V11,S11,V9,S9 drīkst startēt vecākās vecuma grupās.

 Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

  

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

  • Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DAŽĀDI

 

Medicīniskā palīdzība

Visu sacensību laiku dalībniekiem tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

 

Pazudušās un atrastās mantas

Visas sacensību laikā atrastās mantas tiks nogādātas sacensību centrā. Pazudušo mantu pieprasījumu, lūgums sūtīt uz e-pasta adresi ainars.vegeris@gmail.com pēc sacensībām.

 

 

Licences

 

Licence ir obligāta visās vecumu grupās, izņemot FO, MO grupas, kā arī jauniešu grupas F9, M9, F11, M11. Licences iegāde ir starptautiska pieredze triatlona un tam radniecīgo sporta veidu  sacensībās.   Sezonas elektroniskajai licencei var pieteikties  vismaz 10 dienas pirms sacensībām bez maksas sūtot e-pastu uz licence@triatlons.lv . Sacensību dienā ir iespēja iegādāties vienas dienas licenci - maksa ir 5 EUR .

 

 https://www.triatlons.lv/Licences

 

 

  DATU APSTRĀDES POLITIKA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”.

Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, organizatoru komandai (Sporta klubs “Siguldas maratona klubs” un  Latvijas triatlona federācija) ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

 

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot