Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Triatlons, BeActive Pludmales spēles | Nolikums

BeActive Pludmales spēles

TRIATLONA sacensību nolikums

 

 

 1. Mērķis
 • BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un ģimenēs.

 

 1. Norises datums un vieta
 • 24.07.2022.
 • Ventspils
 • 13:30

 

 1. Organizatoriskā vadība
 • BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome (Reģistrācijas nr. 40008022932) sadarbībā ar biedrību STREETBASKET (40008138116) un Latvijas Triatlona federāciju (40008024242).

 

 1. Sacensību programma
 • 12:30-13:15 reģstēšanās (sacensību centrā - autostāvlaukums Ventspils pludmales 5.laipas rajonā (pludmales ieeja no Jūrmalas parka)).
 • 13:30 Starts (pludmalē, jūras krastā - Ventspils pludmales 5.laipas rajonā).
 • 15:00 apbalvošana.

 

 1. Dalībnieki un vērtēšana
 • Triatlona sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš atklātā ūdenī var nopeldēt 0.2km un kuram ir dalībai nepieciešamais inventārs.
 • Dalībnieki tiks vērtēti trīs vecuma grupās atsevišķi vīrieši (puišI) un sievietes (meitenes)
  • V1 – puiši līdz 15gadu vecumam ( 2007.dzimšanas gads un jaunāki)
  • V2 – puiši un vīrieši no 16 līdz 40 gadu vecumam (2006-1982 dz.g.)
  • V3 – vīrieši vecāki par 40 gadiem (1983 dz.g. un vecāki)
  • S1 – meitenes līdz 15gadu vecumam ( 2007.dzimšanas gads un jaunākas)
  • S2 – meitenes un sievietes no 16 līdz 40 gadu vecumam (2006-1982 dz.g.)
  • S3 – sievietes vecākas par 40 gadiem (1983 dz.g. un vecākas)

 

 1. Distances (trases)
 • Peldēšana 0.3km Baltijas Jūrā Ventspils pludmalē - 1aplis. Apļa konfigurācija:
  1. 10km no krasta līdz zonai starp 2 un 3 sēkli,
  2. 10km paralēli krastam zonā starp 2 un 3 sēkli (dziļums līdz 1.7m),
  3. 10km no zonas starp 2 un 3 sēkli līdz krastam.
 • Riteņbraukšana 10km pa Jūrmalas parka grants velocliņiem un meža takām Jūrmalas parka apkārtnē – 4 apļi. Apļa garums 2.5km.
 • Skriešana 2km pa Jūrmalas parka grants velocliņiem – 5 apļi. Apļa garums 0.4km.

 

 1. Pieteikumi
 • Dalībnieku reģistrācija notiks mājaslapā https://pludmalesspeles.lsfp.lv/, aizpildot elektronisko pieteikšanas formu, kā arī mājas lapās triatlons.lv un sportlat.lv.
 • Iepriekšējā ieteikšanās jāveic līdz 22.07.2022. plkst.24:00

 

 1. Apbalvošana
 • BeActive Pludmales spēļu pludmales Triatlona sacensību uzvarētāju apbalvošana notiks 24.07.2022. plkst. 15:00 pēc sacensību noslēguma uz galvenās skatuves pie Ventspils Pludmales akvaparka (Medņa ielā 19).
 • Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupa, saņemot BeActive Pludmales spēļu kausu.

 

 1. Atklāšana
 • BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 23.07.2022 plkst. 12:00 laukumā pie Ventspils Pludmales Akvaparka (Medņu iela 19).
 • Triatlona sacensības tiks atklātas sacensību vietā sacensību dienā 24.07.2022. plkst..13:20.

 

 1. Drošība
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, lai varētu veikt triatlona distanci.
 • Dalībnieks ir atbildīgs par savu peldētprasmi , lai varētu nopēldēt 0.2km atklātā ūdenī.
 • Peldēšanai ieteicams izmantot hidrotērpus, peldcepures un peldbrilles.
 • Velo ķiveres obligātas. Uzsākot riteņbraukšanu ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Beidzot riteņbraukšanu ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt tikai pēc velosipēda novietošanas tranzītzonā.
 • Riteņbraukšana trasē SATIKSME NETIKS SLĒGTA VAI REGULĒTA. Dalībniekiem riteņbraukšanas laikā jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
 • Atļauts izmantot jebkura veida velospēdu. Tomēr, tā kā riteņbraukšanas trasē ir veidota pa grants velocliņiem un meža takām, tad ieteicams izmantot MTB, „Gravel” vai velokrosa velosipēdu.

 

 1. Datu apstrāde
 • Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “STREETBASKET”, reģ. nr. 40008138116, Starta iela 1, Rīga, LV 1026
 • Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padomei”, kas ir BeActive Pludmales spēļu organizators.
 • Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “STREETBASKET” ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.
 • Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: raimonds@gmail.com

 

 1. Citi noteikumi
 • Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”.
 • Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu nolikumos, lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājaslapā.
 • Informējam, ka BeActive Pludmales spēļu laikā iespējama pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī pēc tam iegūtais materiāls tiks publicēts Latvijas Sporta federāciju padomes informatīvajos kanālos, sociālajos tīklos un mājaslapā https://lsfp.lv – sabiedrības informēšanas nolūkos.
 • BeActive Pludmales spēļu organizatori ir atbildīgi par dalībnieku personas datu aizsardzību. Reģistrējoties vai piedaloties BeActive Pludmales spēļu sacensībās vai aktivitātēs dalībnieki piekrīt savu datu apstrādei organizatoru vajadzībām – izsekojot dalībnieku progresam BeActive Pludmales spēļu norises laikā, paziņojot sacensību rezultātus https://pludmalesspeles.lsfp.lv/.

 

 1. Kontaktinformācija
 • Latvijas Triatlona federācija
 • Triatlona organizātors: Biedrība „Triatlona klubsVentspils””
  • Pils iela 35-1, Ventspils LV-3601,
  • Tālr. +371 29288659, epasts priedens@itp.com.lv

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot