Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Jelgavas akvatlons, LK 2. posms | Nolikums

MĪTAVAS KAUSS 2022

LATVIJAS KAUSS AKVATLONĀ 2022

JELGAVAS PILSĒTAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS AKVATLONĀ

 

NOLIKUMS

 

 

LAIKS UN VIETA

Akvatlons notiks svētdien, 08.05.2022g, peldbaseins LLU, Raiņa ielā 1, Jelgavā

Peldēšana – basienā, skriešana -- stadionā.

Sacensību sākums: plkst. 12:00 (iesildīšanās baseinā no plkst. 11:30).

Starts skriešanas distancei – 10 min pēc pēdējā peldējuma ( 13:00)

 

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē sporta klubs „Piramida Triathlon Club” sadarbībā ar Jelgavas “Sporta servisa centrs” un LTF.

Sacensību galvenais tiesnesis – Vladimirs Kuzmenko (tel.+371 29445993)

 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija

10:00 -11:45

 

Iesildīšanās baseinā

11:30– 11:55

 

Starts pirmajam peldējumam

12:00

50m + 500m;

200m + 1000m;

500m + 2500m;

Starts skriešanā

~ 13:00

 

Apbalvošana

~ 15:00

 

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Papildus

Sievietes

Vīrieši

F9

M9

2013. – 2014 gads

50m + 500m

Nav   nepieciešamas

LTF  licences

F11

M11

2011. – 2012. Gads

100m + 500m

 

 

 

 

FO

MO

2002.dz.g. un vec.

200m + 1000m

F13

M13

2009. – 2010. gads

200m + 1000m

Nepieciešamas LTF

licences

F50

 

1963.dz. gads un vec.

200m + 1000m

 

M60

1953.--1962.gads

200m + 1000m

F15

M15

2008. – 2007. gads

200m + 1000m

F17

M17

2006. – 2005. gads

500m + 2500m

 F40

 

1970. – 1979  gads

500m + 2500m

 

M50

1963. – 1972  gads

500m + 2500m

F19

M19

2004. – 2003. gads

500m + 2500m

F

M

1983. -- 2002.gads

500m + 2500m

 

M40

1973. – 1982. gads

500m + 2500m

 

 

DALĪBAS MAKSA

 

F40 ,M40, F50 ,M50, M60

FO, MO,  F, M

 

F15   M15

F17   M17

F19   M19

F13   M13

     F9     M9

     F11   M11

     М70

 

Līdz 07.05.2022 plkst.24.00

10, EUR

5,- EUR

 3,- EUR

 Sacensības diena

 20, EUR

 15, EUR

 10, EUR

 

Speciālo Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vecuma grupas līdz F9,M9 --  F19, M19 dalības maksas par brīvu

Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta un beidzas  06.05.2022g. , plkst. 12.00

Dalībniekiem, kuri samaksājuši dalības maksu un uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta.

 

 

APBALVOŠANA

1.– 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (izņemot FO un MO) tiks apbalvoti ar balvas.

1.– 3.vietu ieguvēji absolūtajā vērtējumā sievietēm un vīriešiem garajā distancē saņem JELGAVAS PILSĒTAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS medaļas absolūtajā vērtējumā.

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

Pieteikumus iesūtīt līdz 06.05.2022g. plkst.12.00 uz piramida.triathlon@inbox.lv

Dalības maksas tikai caur bankas kontu, apmaksas veids – pārskaitījums uz šādiem rekvizītiem:

Biedrība ”Piramida Triathlon club”,

Reģ.nr. 40008189803,

konts LV61HABA0551032862228,

maksājuma uzdevumā norādot: dalībnieka vārdu, uzvārdu, sacensību nosaukumu.

Organizācijas varat saņemt rēķins.

 

 

PAMATNOTEIKUMI

 

  • Sacensības notiek saskaņā ar ITU un FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, un sacensību nolikumu.

 

  • Peldēšana starts no ūdens.

 

  • Sacensību galvenajām tiesnesim ir tiesības diskvalificēt dalībnieku par lēnu peldēšanu (vairāk nekā divas minūtes 100 m).

 

  • Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

 

  • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

Pirms peldēšanas dalībniekiem jābūt pulcēties pie tiesnešiem .

Par kavēšanos uz pulcēšanu būs diskvalifikācija.

 

 

Sacensību īpašie noteikumi

 

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam 

 

 

UZMANĪBU!!!

 

Sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

 

Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.

 

Ievērot regulāru roku higiēnu – mazgāšanu un dezinfekciju, izmantojot organizatora nodrošinātos līdzekļus!

 

Pasākuma apmeklētājiem atrodoties tuvāk par 2 m vai ilgāk par 15 min, izmantot mutes vai deguna aizsegus!

 

Visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem vecumā virs 65 gadiem, kā arī personām ar hroniskām slimībām un imūndeficītu, obligāti jālieto sejas un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru fiziskā distance!

 

Sacensību dalībniekiem , treneriem, tiesnešiem ir  jābūt  NEGATĪVAM COVID-19 TESTAM , VAI DERĪGAM PĀRSLIMOŠANAS VAI VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTAM

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

DAŽĀDI

LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā  ‘

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā , vai sūtot pieprasījumu uz epastu

 

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot