Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Tautas triatlona stafetes "Jēkabpils 2021", "Katram viens triatlons" | Nolikums

TAUTAS TRIATLONS

"Jēkabpils 2021"

"Katram viens triatlons"

 

/peldēšana- riteņbraukšana -skriešana/

 

NOLIKUMS 2021

 

MĒRĶIS

 

Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada iedzīvotājiem.
Popularizēt peldēšanu, riteņbraukšanu un skriešanu kā visiem pieejamus sporta veidus.

Noskaidrot labākās komandas katrā vecuma grupā.

 

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek Jēkabpils Mežaparkā, 2021.gada 21.jūlijā.

Reģistrācija un numuru saņemšana pie Meža namiņa.

Reģistrācija no plkst. 17.00. – 17.40.

Sacensību sākums plkst. 18.00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs (reģ.Nr.90000024205), sadarbībā ar Latvijas Triatlona federāciju, programmas “Katram viens triatlons” ietvaros.

Sacensības ir iekļautas oficiālajā Latvijas Triatlona federācijas kalendārā.

Atbildīgais par sacensību norisi Jēkabpils sporta centra sporta organizators Dace Zariņa (mob.t.29252028).

 

DALĪBNIEKI

Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents.

Sacensībās piedalās MIX komanda 3 cilvēku sastāvā, komandā jābūt vismaz vienai sievietei. Katrs komandas dalībnieks veic vienu, iepriekš izvēlētu, distances posmu.

 

Vecuma grupas: SV50+, SV80+, SV110+, SV140+ un SV170+ (grupu nosaka komandas dalībnieku gadu skaita summa).

SACENSĪBU NOTEIKUMI

 

 

 

  1. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību gan sacensību trasēs, gan pie ūdeņiem.
  2. Par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki, treneri vai citi piederīgie, par šo faktu informējot sacensību organizatorus.
  3. Riteņbraukšanas distancē jāievēro CSN noteikumi, aizsargķiveres visiem dalībniekiem ir obligātas.
  4. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.
  5. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks nevar finišēt, tad par to obligāti jāinformē sacensību organizatorus.
  6. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus (Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
  7. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

DISTANČU PARAMETRI

  1. distances posms -  Peldēšana ~100m,  starts pie Radžu ūdenskrātuves pludmales ar kopēju startu no krasta (ārpus ūdens).

 

  1. distances posms -  Riteņbraukšana ~ 6,5km, starta punkts pie Radžu ūdenskrātuves. Trase - apkārt Radžu ūdenskrātuvei, trase nemarķēta, dalībniekus kontrolē tiesneši.

 

  1. distances posms -  Skriešana ~2 km – starta punkts pie Meža namiņa. Trase -  apkārt Mežaparkam, trase nemarķēta, dalībniekus kontrolē tiesneši.

 

 

Stafetes nodošana nākamajam komandas dalībniekam ir pieskaroties savam komandas biedram.

REĢISTRĀCIJA SACENSĪBĀM

Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās, nosūtot komandas dalībnieku vārdus, uzvārdus un komandas starta vecuma grupu uz dace.zarina@jekabpilssc.lv. Parakstīti pieteikumi iesniedzami sacensību dienā pie reģistrācijas līdz plkst.17.40. (Pieteikuma forma -Pielikums Nr. 1) 

APBALVOŠANA

Katras grupas 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar sacensību kausiem un katras grupas uzvarētāji ar pārsteiguma balvām no Jēkabpils sporta centra.

PRETENZIJAS

Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt pusstundas laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

 

 Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot