Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Siguldas akvatlons, Latvijas čempionāts, Latvijas kauss | Nolikums

SIGULDAS AKVATLONS 2021

Latvijas čempionāts

Latvijas kauss

(PELDĒŠANA+SKRIEŠANA)

 

NOLIKUMS

 

      

 

LAIKS UN VIETA

 

Latvijas kauss akvatlonā notiks sestdien, 2021.gada 12 . septembrī, Siguldā , A.Kronvalda ielā 7A.(karte pielikumā)

Peldēšana – Siguldas Sporta centra peldbaseinā  ( 25m*4 celiņi   ar SWISS TIMING elektronisko  laika fiksēšanas sistēmu) http://www.siguldassports.lv/lv/siguldas_sporta_centrs/360/

Skriešana – Siguldas Sporta centra stadionā( 250m aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

Sacensību sākums: plkst. 11:00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē  Sporta klubs “Siguldas maratona klubs”  ( Ainārs Veģeris tel.+371 29228008 ainars.vegeris@gmail.com), sadarbībā ar   Siguldas novada pašvaldību un Latvijas Triatlona federāciju.

Sacensību galvenais tiesnesis – Kaspars Kārkliņš

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

 

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

9:30 -12:00

 

Iesildīšanās baseinā pirmā grupa

10:30– 10:55

FM 9,11,13,O

Iesildīšanās baseinā otrā grupa

12:00 - 12:25

FM15,17,19,40,50,60,F,M

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

11:00

50m

100m

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

12:30

200m

400m

Starts pirmajam skrējienam pirmajā starta grupā (stars ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

14:30

 500m

1000m

Starts pirmajam skrējienam otrajā starta grupā ( starts ar kopējo startu attiecīgās grupas ietvaros)

15.30

1500m

3000m

Apbalvošana

20min. pēc pēdējā skrējiena

~17.00

 

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

 

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

FO

MO

2001.dz.g. un vecāki/as

100m(4 baseini) + 1000m  (4 apļi)

1

F9

M9

2012. – 2013 un jaun.

50m (2 baseini) +500m (2 apļi)

1

F11

M11

2010. – 2011. gads

50m (2 baseini)+ 500m (2 apļi)

1

F13

M13

2008. – 2009. gads

100m (4 baseini) + 1000m (4 apļi)

1

F15

M15

2006. – 2007. gads

200m (8 baseini) + 1500m (6 apļi)

2

F17

M17

2004. – 2005  gads

200m(8 baseini) +  1500m (6 apļi)

2

F19

M19

2002. – 2003. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F60

M60

1942. – 1961. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

F50

M50

1962. -  1971. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

F40

 

1972. – 1981. gads

200m(8 baseini) + 1500m  (6 apļi)

2

 

M40

1972. – 1981. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

F

M

1982. – 2001. gads

400m(16 baseini)+3000m(12 apļi)

2

 

DALĪBAS MAKSA

 

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

 

F40,M40, F50,M50,

FO, MO,  F, M

F,M09- F,M19,

    F60,M60,

F,M09- F,M19,

    Siguldieši

Visu pieteikšanās periodu, līdz 07.09.2021 plkst.23.59

10,- EUR

6,- EUR

4,-EUR

08.09.2021 – 10.09.1021  plkst.23.59

15,-EUR

10,-EUR

7,-EUR

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanā tiks publicēti 11.09.2021. pēcpusdienā. SACENSĪBU DIENĀ PIETEIKTIES NEVARĒS !!!

 

APBALVOŠANA

 

  1. 1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar Latvijas čempionāta medaļām.
  2. 1.- Mūsu atbalstītāji – Siguldas pašvaldība, Siguldas Sporta centrs, Latvijas Triatlona federācija

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

Internetā caur SPORTLAT datu bāzi  līdz `10.09.2021.

norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu

 

Sacensību dalībniekiem, treneriem, tiesnešiem ir jābūt NEGATĪVAM COVID-19 TESTAM, VAI DERĪGAM PĀRSLIMOŠANAS VAI VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTAM.

 

Sacensību īpašie noteikumi

 

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

 

UZMANĪBU!!!

 

Sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.

Ievērot regulāru roku higiēnu – mazgāšanu un dezinfekciju, izmantojot organizatora nodrošinātos līdzekļus!

Pasākuma apmeklētājiem atrodoties tuvāk par 2 m vai ilgāk par 15 min, izmantot mutes vai deguna aizsegus!

Visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem vecumā virs 65 gadiem, kā arī personām ar hroniskām slimībām un imūndeficītu, obligāti jālieto sejas un deguna aizsegi un jāievēro 2 metru fiziskā distance!

 

PAMATNOTEIKUMI

 

Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2020.gada sezonas nolikumam

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,S60,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V17,S17,V15, S15, V13,S13,V11,S11,V9,S9 drīkst startēt vecākās vecuma grupās.

Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

  • Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUOrganizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DAŽĀDI

 

LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā. ‘

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā

 

Licences cena:

2002.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR

2001.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR

Vienreizējā licence – 1,5 EUR

Atbalstītāji

Radisson Blu DaugavaLOKWellmanLabās balvasDPDRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot