Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Daugavpils triatlons, Latvijas čempionāts supersprintā, LK posms | Nolikums

                                               Daugavpils triatlons 2020

                                                                       NOLIKUMS

 

SACENSĪBAS IR

Atklātais  LR č-ts supersprinta distancē

           

LAIKS UN VIETA

Latvijas čempionāts triatlonā super sprinta distancē notiks sestdien, 2020.gada 20.jūnijā, Daugavpilī Stropu ezera pludmalē “Stropu vilnis”

Peldēšana – Stropu ezerā

Riteņbraukšana - pa Dzintaru ielu

Skriešana – pa Stropu promenādi,

Sacensību sākums: plkst. 12.00

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē DTC „Jaunība”( sacensību direktors Anatolijs Levša tel.+37129173251), sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “ Sporta pārvalde”, Latvijas triatlona federāciju. Sacensību galvenais tiesnesis – Igors Siminaitis, tel.+37126138885

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija,  iesildīšanās

10:15 -11:45

 

Starts  F9,M9,

F11, M11, F13, M13, M70 grupām

F15, M15, FO, MO, F60, M60

F17, M17, F19, M19, F40, M40, F50, M50

Stafetes*

    12.00

    12.20

    12.50

    13.30

 ~ 14.50                              

50m+1,5km+0,3km

100m+3km+0,6km

150m+6km+1,25km

375m+10km+2.5km

100m+3km+0.6km

Apbalvošana

 ~ 16.00

 

*3dalībnieki (drīkst startēt arī tie, kas jau startējuši un finišējuši individuāli)- katrs veic vienu triatlona posmu, komandā jābūt daiļā dzimuma pārstāvei.Pieteikšanās sacensību dienā!

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Papildus

Sievietes

Vīrieši

 F9

M9

2011. – 2012 un jaun.

50m+1.5km+0.3km

 

 F11

M11

2009. – 2010. gads

100m+3km+0.6km

 F13

M13

2007. – 2008. gads

100m+3km+0.6km

 

M70

 1950.g. un vecāki

100m+3km+0.6km

 F15

M15

2005. – 2006 gads

150m+6km+1.25km

 FO

MO

2001.dz.g. un vec./as

150m+6km+1.25km

 F17

M17

2003. – 2004. gads

375m+10km+2.5km

 F50

M50

1961. – 1970. gads

375m+10km+2.5km

 F60

M60

1951. -  1960. gads

150m+6km+1,25km

 F40

M40

1971. – 1980. gads

375m+10km+2.5km

 F19

M19

2001. – 2002. gads

375m+10km+2.5km

 F

M

1981. – 2000. gads

375m+10km+2.5km

 

DALĪBAS MAKSA

 Cenas periods

F50, M50, F40, M40, F, M, F19, M19, F, M, FO, MO

F60, M60, F17, M17, F15, M15, F13, M13

F11, M11, F9, M9, M70

Visu pieteikšanās periodu, līdz 19.06.2020 plkst.15.00

10,- EUR

5- EUR

3,-EUR

20.06.2020

(sacensību dienā)

15,-EUR

8,-EUR

5,-EUR

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem dalība sacensībās- līdz M13,M13(2005dz.g.) -2EUR, no MF15 un vecākām grupām 3 EUR .

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi.

Kā arī, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības, lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.

 

APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar LR č-ta medaļām

LČ medaļas izcīna tikai Latvijas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji

1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās ar sponsoru sarūpētam balvām.                                                  

1.- 3.vietu ieguvējus absolūtajā ieskaitē super sprinta distancē ar  kausiem un naudas balvām.

Vieta

 Vīrieši

Sievietes

1.

50 EUR

50 EUR

2.

30 EUR

30 EUR

3.

20 EUR

20 EUR

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

Pieteikšanās internetā www.sportlat.lv aizpildot pieteikšanās formu, vai sūtot pieteikumu uz e-pastu – Anatoly58@inbox.lv norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu.

 

Dalības maksas apmaksas veids:

*)  piesakoties www.sportlat.lv:  swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)   nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)   seb e-link maksājums (SEB klientiem)  ar pārskaitījumu uz SIA "Sportlat serviss" norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu  izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

*) Pārskaitījumu var veikt arī uz šādiem rekvizītiem:  Daugavpils triatlona centrs reģ.nr. 40008062615, adrese: Raiņa 31.AS „Citadele”Konta Nr.LV45PAREX0003899030001

*) Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10.30 līdz 11:45. Tomēr, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības, lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.

 

PAMATNOTEIKUMI

 

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2020.gada sezonas nolikumam, iespējams iegādāties vienreizējo licenci.

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V15,S15,VJB,S13,V13,S11,V11,S9,V9 drīkst startēt vecākās vecuma  grupās.

Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

Riteņbraukšana distancē dalībniekiem ir atļauta braukšana grupās un braukšana otra riteņbraucēja aizvējā TIKAI sava dzimuma ietvaros!!!

Aizliegts izmantot „lielās” (individuālā brauciena) guļstūres ( stūres rokturi nedrīkst būt garāki par bremžu sviru galveno līniju). Velosipēdu riteņiem jābūt ar spieķiem, nedrīkst izmantot diku riteņus.

Velo ķiveres riteņbraukšanas laikā obligātas. Izejot no maiņas zonas un uzsākot riteņbraukšanu ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai.Beidzot riteņbraukšanu un ieejot maiņas zonā ķiverei  jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt pēc velosipēda novietošanas maiņas zonā.

PENALTY BOX (soda izciešanas vieta) – sportistam, sākot skriešanu, ja tas veicis pārkāpumu pirms skriešanas distances, būs jādodas izciest sodu – 10 sekundes par neaizsprādzētu ķiveri, par mix (tranzīta) zonas robežu neievērošanu, par inventāra „nomešanu” mix zonā, par cita sportista bloķēšanu vai kavēšanu, t.sk. peldēšanas posmā, utt. Tiek piemēroti ITU pamatnoteikumi.

Hidrotērpu peldēšanā drīkst izmantot līdz 22°C ūdens temperatūrai!

 

Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības:

*) Lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.

*) Pasākuma dalībniekiem, kuri nav sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki jāievēro 2m fizisku distanci un jālieto mutes un deguna aizsegi;

*) nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, tualetēm, mix zonā u.tml.

*) sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

*) sacensību dalībniekam (vai pārstāvim) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu būs jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas gadījumā.

*) Pasākuma laikā visiem pasākuma dalībniekiem stingi jāievēro pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti pasākuma vietā. Lūdzam nodrošināties ar mutes un deguna aizsegiem.

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visas vecuma grupās.

  • Katras vecuma grupas uzvarētājs saņem 50 punktus, pārējiem punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
  • Absolūtais uzvarētājs (ja sacensībās nestartē SE un VE grupas) sieviešu un vīriešukonkurencē saņem 100 punktus, pārējiem punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.
  • Sezonas vērtējuma principi pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.

Komandu vērtējumā:

  • Punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam;
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā un ziņot pirms   sacensību sākuma.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

  

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DAŽĀDI

LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā. Tomēr, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības, lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā!

Licences cena:

2001.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR

2000.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR     

Vienreizējā licence – 1,5 EUR

 

Lai dokumentētu atskatu uz Sporta pasākumiem Daugavpilī, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” Stacijas ielā 47A, informē, ka sporta pasākums tiks fotografēts un filmēts, sīkāka informācija www.daugavpilssports.lv. Informācija par sacensībām tiek publicēta www.daugavpilssports.lv, www. triatlons.lv (facebook, instargram)

  

SIA "Sportlat serviss" REKVIZĪTI

Reģ. Nr. 50203071851
Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551047558608

Atbalstītāji

SMS CreditRadisson Blu DaugavaLOKLabās balvasDPDOrklaRīgas BrīvostaLSFPMILZUSTEINELBTAastarteCharlot