Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Triatlona atlases kritēriju kārtošana | Nolikums

 

Latvijas Triatlona federācijas pieaugušo, junioru, U23, un jauniešu izlases noteikšanas nolikums 2019. gada sezonai

 

  1. Mērķis:

Nodrošināt skaidrus atlases standartus tiem sportistiem, kas vēlas piedalīties Starptautiskajās sacensībās pārstāvot Latvijas valsti un pretendēt uz LTF materiālu vai finansiālu atbalstu.

Identificēt  talantīgākos junioru un jauniešu vecuma sportistus, lai sniegtu tiem atbalstu sagatavošanās procesā uz pieaugušo izlasi.

Atlases normatīvu kārtošana notiek vienu reizi gadā divās triatlona sporta veida disciplīnas: Peldēšana un Skriešana.

 

  1. Vieta un laiks

Atlases kritēriju kārtošana notiks 2019. gada 20. februārī.

 

Peldēšana: 1200  25m peldbaseins – “Elektrum Olimpiskā centra”, Grostonas iela 6b, Rīga, Latvija, LV-1013

 

Skriešana: 1400 Rīgas Nacionālā sporta manēža - Kojusalas iela 9, Rīga, LV-1003

 

  1. Atlases normatīvu kārtošana vadība

LTF atlases normatīvu kārtošanu organizē un vada LTF apstiprināta tiesnešu kolēģija, sadarbībā ar sporta klubiem, treneriem un atsevišķiem interesentiem.

 

  1. LTF atlases normatīvu kārtošana dalībnieki

4.1.  Dzimšanas gadi un grupas

Dzimšanas gadi

Grupa

2003. gads un vecāki

Pieaugušie.

 Juniori, Juniores, U23

2004. gads un jaunāki

Jaunieši un Jaunietes

 

 
 

4.2.  Katrā vecuma grupā tiek noteikti trīs labākie pēc iegūtajiem punktiem, kas tiek noteikti kā LTF izlases pamat kandidāti un trīs izlases rezerves sastāva dalībnieki.

 

  1. LTF atlases normatīvu kārtošana vērtēšanas sistēma

Lai kvalificētos dalībai ETU, ITU čempionātos un kausa posmos junioru un pieaugušo konkurencē ar pilnīgu LTF atbalstu un MTN marta mēnesī Kiprā, distancē – 400m peldējumā un 3km skriešanā, kopsummā jāsavāc 140 punkti, bet ne mazāk kā 60 punkti vienā no disciplīnām.( skatīt tab.)

Par pārējo dalībnieku piedalīšanos LTF finansētās sacensībās un MTN lemj treneru padome un LTV valde.

 

5.1.  Pamatkritēriji:

Latvijas izlases dalībnieka kvalifikācijas kritēriji dalībai LTF rīkotajās nometnēs ar treneru padomes lēmumu

Grupa/Distance

Peldēšana 400m

Skriešana 3000m

mm:ss

mm:ss

Vīrieši, Juniori, U23

5:39

11:25

Sievietes, Juniores,U23

6:10

12:52

Grupa/Distance

Peldēšana 200m

Skriešana 1500m

mm:ss

mm:ss

Jaunieši

2:49

5:43

Jaunietes

3:05

6:26

 

Kritēriji, lai kvalificētos dalībai ETU, ITU čempionātos un kausa posmos ar LTF atbalstu

Grupa/Distance

Peldēšana 400m

Skriešana 3000m

mm:ss

mm:ss

Vīrieši, Juniori, U23

5:08

10:23

Sievietes, Juniores,U23

5:36

11:41

Grupa/Distance

Peldēšana 200m

Skriešana 1500m

mm:ss

mm:ss

Jaunieši

2:34

5:12

Jaunietes

2:48

5:51

 

Kritēriji individuālā finasējuma saņemšanai no LTF

Grupa/Distance

Peldēšana 400m

Skriešana 3000m

mm:ss

mm:ss

Vīrieši, Juniori, U23

4:46

9:39

Sievietes, Juniores,U23

5:12

10:51

Grupa/Distance

Peldēšana 200m

Skriešana 1500m

mm:ss

mm:ss

Jaunieši

2:23

4:49

Jaunietes

2:36

5:26

 

 

5.2.  Kritēriju punktu tabula:

 

 

Jaunieši

Jaunietes

Juniori, U23

Juniores, U23

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Punkti

200m         1500m

200m         1500m

400m         3000m

400m         3000m

100

0:01:50       0:03:43

0:02:00       0:04:11

0:03:40       0:07:25

0:04:00       0:08:21

99

0:01:51       0:03:45

0:02:01       0:04:13

0:03:42       0:07:29

0:04:02       0:08:26

98

0:01:52       0:03:47

0:02:02       0:04:16

0:03:44       0:07:34

0:04:05       0:08:31

97

0:01:53       0:03:49

0:02:04       0:04:18

0:03:47       0:07:38

0:04:07       0:08:36

96

0:01:54       0:03:51

0:02:05       0:04:21

0:03:49       0:07:43

0:04:10       0:08:41

95

0:01:56       0:03:54

0:02:06       0:04:23

0:03:51       0:07:47

0:04:12       0:08:46

94

0:01:57       0:03:56

0:02:07       0:04:26

0:03:53       0:07:52

0:04:14       0:08:51

93

0:01:58       0:03:58

0:02:08       0:04:28

0:03:55       0:07:56

0:04:17       0:08:56

92

0:01:59       0:04:00

0:02:10       0:04:31

0:03:58       0:08:01

0:04:19       0:09:01

91

0:02:00       0:04:03

0:02:11       0:04:33

0:04:00       0:08:05

0:04:22       0:09:06

90

0:02:01       0:04:05

0:02:12       0:04:36

0:04:02       0:08:10

0:04:24       0:09:11

89

0:02:02       0:04:07

0:02:13       0:04:38

0:04:04       0:08:14

0:04:26       0:09:16

88

0:02:03       0:04:09

0:02:14       0:04:41

0:04:06       0:08:18

0:04:29       0:09:21

87

0:02:04       0:04:11

0:02:16       0:04:43

0:04:09       0:08:23

0:04:31       0:09:26

86

0:02:05       0:04:14

0:02:17       0:04:46

0:04:11       0:08:27

0:04:34       0:09:31

85

0:02:06       0:04:16

0:02:18       0:04:48

0:04:13       0:08:32

0:04:36       0:09:36

84

0:02:08       0:04:18

0:02:19       0:04:51

0:04:15       0:08:36

0:04:38       0:09:41

83

0:02:09       0:04:20

0:02:20       0:04:53

0:04:17       0:08:41

0:04:41       0:09:46

82

0:02:10       0:04:23

0:02:22       0:04:56

0:04:20       0:08:45

0:04:43       0:09:51

81

0:02:11       0:04:25

0:02:23       0:04:58

0:04:22       0:08:50

0:04:46       0:09:56

80

0:02:12       0:04:27

0:02:24       0:05:01

0:04:24       0:08:54

0:04:48       0:10:01

79

0:02:13       0:04:29

0:02:25       0:05:03

0:04:26       0:08:58

0:04:50       0:10:06

78

0:02:14       0:04:31

0:02:26       0:05:06

0:04:28       0:09:03

0:04:53       0:10:11

77

0:02:15       0:04:34

0:02:28       0:05:08

0:04:31       0:09:07

0:04:55       0:10:16

76

0:02:16       0:04:36

0:02:29       0:05:11

0:04:33       0:09:12

0:04:58       0:10:21

75

0:02:17       0:04:38

0:02:30       0:05:13

0:04:35       0:09:16

0:05:00       0:10:26

74

0:02:19       0:04:40

0:02:31       0:05:16

0:04:37       0:09:21

0:05:02       0:10:31

73

0:02:20       0:04:43

0:02:32       0:05:18

0:04:39       0:09:25

0:05:05       0:10:36

72

0:02:21       0:04:45

0:02:34       0:05:21

0:04:42       0:09:30

0:05:07       0:10:41

71

0:02:22       0:04:47

0:02:35       0:05:23

0:04:44       0:09:34

0:05:10       0:10:46

70

0:02:23       0:04:49

0:02:36       0:05:26

0:04:46       0:09:39

0:05:12       0:10:51

69

0:02:24       0:04:51

0:02:37       0:05:28

0:04:48       0:09:43

0:05:14       0:10:56

68

0:02:25       0:04:54

0:02:38       0:05:31

0:04:50       0:09:47

0:05:17       0:11:01

67

0:02:26       0:04:56

0:02:40       0:05:33

0:04:53       0:09:52

0:05:19       0:11:06

66

0:02:27       0:04:58

0:02:41       0:05:36

0:04:55       0:09:56

0:05:22       0:11:11

65

0:02:29       0:05:00

0:02:42       0:05:38

0:04:57       0:10:01

0:05:24       0:11:16

64

0:02:30       0:05:03

0:02:43       0:05:41

0:04:59       0:10:05

0:05:26       0:11:21

63

0:02:31       0:05:05

0:02:44       0:05:43

0:05:01       0:10:10

0:05:29       0:11:26

62

0:02:32       0:05:07

0:02:46       0:05:46

0:05:04       0:10:14

0:05:31       0:11:31

61

0:02:33       0:05:09

0:02:47       0:05:48

0:05:06       0:10:19

0:05:34       0:11:36

60

0:02:34       0:05:12

0:02:48       0:05:51

0:05:08       0:10:23

0:05:36       0:11:41

59

0:02:35       0:05:14

0:02:49       0:05:53

0:05:10       0:10:27

0:05:38       0:11:46

58

0:02:36       0:05:16

0:02:50       0:05:56

0:05:12       0:10:32

0:05:41       0:11:51

57

0:02:37       0:05:18

0:02:52       0:05:58

0:05:15       0:10:36

0:05:43       0:11:56

56

0:02:38       0:05:20

0:02:53       0:06:01

0:05:17       0:10:41

0:05:46       0:12:01

55

0:02:39     0:05:23

0:02:54       0:06:03

0:05:19       0:10:45

0:05:48       0:12:06

54

0:02:41       0:05:25

0:02:55       0:06:06

0:05:21       0:10:50

0:05:50       0:12:11

53

0:02:42       0:05:27

0:02:56       0:06:08

0:05:23       0:10:54

0:05:53       0:12:16

52

0:02:43       0:05:29

0:02:58       0:06:11

0:05:26       0:10:59

0:05:55       0:12:21

51

0:02:44       0:05:32

0:02:59       0:06:13

0:05:28       0:11:03

0:05:58       0:12:26

50

0:02:45       0:05:34

0:03:00       0:06:16

0:05:30       0:11:07

0:06:00       0:12:31

49

0:02:46       0:05:36

0:03:01       0:06:18

0:05:32       0:11:12

0:06:02       0:12:37

48

0:02:47       0:05:38

0:03:02       0:06:21

0:05:34       0:11:16

0:06:05       0:12:42

47

0:02:48       0:05:40

0:03:04       0:06:23

0:05:37       0:11:21

0:06:07       0:12:47

46

0:02:49       0:05:43

0:03:05       0:06:26

0:05:39       0:11:25

0:06:10       0:12:52

45

0:02:51       0:05:45

0:03:06       0:06:28

0:05:41       0:11:30

0:06:12       0:12:57

44

0:02:52       0:05:47

0:03:07       0:06:31

0:05:43       0:11:34

0:06:14       0:13:02

43

0:02:53       0:05:49

0:03:08       0:06:33

0:05:45       0:11:39

0:06:17       0:13:07

42

0:02:54       0:05:52

0:03:10       0:06:36

0:05:48       0:11:43

0:06:19       0:13:12

41

0:02:55       0:05:54

0:03:11       0:06:38

0:05:50       0:11:48

0:06:22       0:13:17

40

0:02:56       0:05:56

0:03:12       0:06:41

0:05:52       0:11:52

0:06:24       0:13:22

39

0:02:57       0:05:58

0:03:13       0:06:43

0:05:54       0:11:56

0:06:26       0:13:27

38

0:02:58       0:06:00

0:03:14       0:06:46

0:05:56       0:12:01

0:06:29       0:13:32

37

0:02:59       0:06:03

0:03:16       0:06:48

0:05:59       0:12:05

0:06:31       0:13:37

36

0:03:00       0:06:05

0:03:17       0:06:51

0:06:01       0:12:10

0:06:34       0:13:42

35

0:03:01       0:06:07

0:03:18       0:06:53

0:06:03       0:12:14

0:06:36       0:13:47

34

0:03:03       0:06:09

0:03:19       0:06:56

0:06:05       0:12:19

0:06:38       0:13:52

33

0:03:04       0:06:12

0:03:20       0:06:58

0:06:07       0:12:23

0:06:41       0:13:57

32

0:03:05       0:06:14

0:03:22       0:07:01

0:06:10       0:12:28

0:06:43       0:14:02

31

0:03:06       0:06:16

0:03:23       0:07:03

0:06:12       0:12:32

0:06:46       0:14:07

30

0:03:07       0:06:18

0:03:24       0:07:06

0:06:14       0:12:37

0:06:48       0:14:12

29

0:03:08       0:06:20

0:03:25       0:07:08

0:06:16       0:12:41

0:06:50       0:14:17

28

0:03:09       0:06:23

0:03:26       0:07:11

0:06:18       0:12:45

0:06:53       0:14:22

27

0:03:10       0:06:25

0:03:28       0:07:13

0:06:21       0:12:50

0:06:55       0:14:27

26

0:03:11       0:06:27

0:03:29       0:07:16

0:06:23       0:12:54

0:06:58       0:14:32

25

0:03:13       0:06:29

0:03:30       0:07:18

0:06:25       0:12:59

0:07:00       0:14:37

24

0:03:14       0:06:32

0:03:31       0:07:21

0:06:27       0:13:03

0:07:02       0:14:42

23

0:03:15       0:06:34

0:03:32       0:07:23

0:06:29       0:13:08

0:07:05       0:14:47

22

0:03:16       0:06:36

0:03:34       0:07:26

0:06:32       0:13:12

0:07:07       0:14:52

21

0:03:17       0:06:38

0:03:35       0:07:28

0:06:34       0:13:17

0:07:10       0:14:57

20

0:03:18       0:06:41

0:03:36       0:07:31

0:06:36       0:13:21

0:07:12       0:15:02

19

0:03:19       0:06:43

0:03:37       0:07:33

0:06:38       0:13:25

0:07:14       0:15:07

18

0:03:20       0:06:45

0:03:38       0:07:36

0:06:40       0:13:30

0:07:17       0:15:12

17

0:03:21       0:06:47

0:03:40       0:07:38

0:06:43       0:13:34

0:07:19       0:15:17

16

0:03:22       0:06:49

0:03:41       0:07:41

0:06:45       0:13:39

0:07:22       0:15:22

15

0:03:24       0:06:52

0:03:42       0:07:43

0:06:47       0:13:43

0:07:24       0:15:27

14

0:03:25       0:06:54

0:03:43       0:07:46

0:06:49       0:13:48

0:07:26       0:15:32

13

0:03:26       0:06:56

0:03:44       0:07:48

0:06:51       0:13:52

0:07:29       0:15:37

12

0:03:27       0:06:58

0:03:46       0:07:51

0:06:54       0:13:57

0:07:31       0:15:42

11

0:03:28       0:07:01

0:03:47       0:07:53

0:06:56       0:14:01

0:07:34       0:15:47

10

0:03:29       0:07:03

0:03:48       0:07:56

0:06:58       0:14:06

0:07:36       0:15:52

9

0:03:30       0:07:05

0:03:49       0:07:58

0:07:00       0:14:10

0:07:38       0:15:57

8

0:03:31       0:07:07

0:03:50       0:08:01

0:07:02       0:14:14

0:07:41       0:16:02

7

0:03:32       0:07:09

0:03:52       0:08:03

0:07:05       0:14:19

0:07:43       0:16:07

6

0:03:33       0:07:12

0:03:53       0:08:06

0:07:07       0:14:23

0:07:46       0:16:12

5

0:03:34       0:07:14

0:03:54       0:08:08

0:07:09       0:14:28

0:07:48       0:16:17

4

0:03:36       0:07:16

0:03:55       0:08:11

0:07:11       0:14:32

0:07:50       0:16:22

3

0:03:37       0:07:18

0:03:56       0:08:13

0:07:13       0:14:37

0:07:53       0:16:27

2

0:03:38       0:07:21

0:03:58       0:08:16

0:07:16       0:14:41

0:07:55       0:16:32

1

0:03:39       0:07:23

0:03:59       0:08:18

0:07:18       0:14:46

0:07:58       0:16:37

0

0:03:40       0:07:25

0:04:00       0:08:21

0:07:20       0:14:50

0:08:00       0:16:42

  1.       Vērtēšana:

6.1.  Tiek summēts sportista iegūtais punktu skaits abās disciplīnās.

 

6.2.  Normatīva izpilde negarantē vietu izlases sastāvā uz PČ, BČ vai PK posmiem.

 

6.3.  Normatīva nepildīšana tiks uzskatīta par izlases noteikšanas kritēriju nepildīšanu (attaisnojošu iemeslu dēļ piem. veselības stāvokļa u.tml. ar sportistu tiks panākta vienošanas par normatīvu kārtošana citā dienā, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi no noteiktā kārtošanas datuma).

 

6.4.  LTF ir tiesības noteikt Latvijas izlases kandidātus no tiem sportistiem, kas ir kārtojuši normatīvus.

 

  1. Pieteikšanās:

Pieteikšanās līdz 19.02.2019. epastā triatlons@triatlons.lv vai www.triatlons.lv

 

 

  1. Izmaiņas nolikumā:

LTF ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to paziņojot LTF mājas lapā www.triatlons.lv

Atbalstītāji

Pludmales spēlesMēness aptiekaSMS CreditX-SportsARS BūveRadisson Blu DaugavaEsteriolSportlandLat SwimLOKLand RoverOlympRedbullDionLabās balvasIZMDPDOrthomolOrklaRīgas BrīvostaLSFP
Litozin