Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

Valmieras Baseintriatlons. Latvijas kausa 3 posms | Nolikums

VALMIERAS BASEINTRIATLONS 2019

 ( PELDĒŠANA+KALNU RITEŅBRAUKŠANA+SKRIEŠANA)

 

NOLIKUMS

 

SACENSĪBAS IR LATVIJAS KAUSS TRIATLONĀ,  3.POSMS

 

LAIKS UN VIETA

Latvijas kauss baseintriatlonā notiks sestdien, 2019.gada 1. jūnijā, Valmierā, Peldēšana Vidzemes olimpiskā centra peldbaseinā Rīgas ielā 91. Kalnu riteņbraukšana un skriešanas distancēm starts pie Vanšu tilta Ūdens ielas gals.

Peldēšana – Vidzemes olimpiskā centra peldbaseinā  ( 25m*8 celiņi  ar OMEGA Quantum Aquatics

elektronisko  laika fiksēšanas sistēmu). https://www.valmieraspeldbaseins.lv

Kalnu riteņbraukšana – Gaujas kreisais krasts pie Vanšu tilta Ūdens ielas gals. (5.23km aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

Skriešana – Gaujas kreisais krasts pie Vanšu tilta Ūdens ielas gals. (1,5km aplis ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu)

Sacensību sākums: peldēšanā plkst. 10:30, kalnu riteņbraukšanai un skriešana 14:00

Numuru izņemšana pirms sacensībām Vidzemes olimpiskā centra peldbaseinā Rīgas ielā 91. 1.stāvā.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē  VSK “Burkānciems un Co, sadarbībā ar Valmieras pilsētas domi un Latvijas Triatlona federāciju.

Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Ozoliņš, tel.+371 27875364, e-pasts: bestenergy@inbox.lv

Trases tiesnesis Gints Trēziņš, tel. +371 29215725, e-pasts: gints.trezins@gmail.com

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Distance

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.

9:30 -10:30

 

Iesildīšanās baseinā pirmā, otrā grupa (visos celiņos)

10:00– 10:25

FM 9,11,13,O

Iesildīšanās baseinā otrā grupa (baseina 7. un 8. celiņā)

10:25 - 11:25

FM15,17,19,40,50,60,F,M

Starts pirmajam peldējumam pirmajā starta grupā

10:30

50m,

100m

200m

Starts pirmajam peldējumam otrajā starta grupā

11:00

400m

800m

Starts pirmajam dalībniekam pirmajā starta grupā

14:00

2,6km + 1km

6km +1,5km

Starts pirmajam dalībniekam otrajā starta grupā

15.00

11.25km+3km

22.5km+6km

Apbalvošana

20min. pēc pēdējā skrējiena ~17.00

 

 

Braukšana paredzēta ar MTB tipa velosipēdiem. Braukšana grupā – atļauta! VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!!!

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

Starta grupa

Sievietes

Vīrieši

FO

MO

2000.dz.g. un vecāki/as

400m (16 baseini) + 11.25km(2aplis)+3km(2 aplis)

1

F9

M9

2010. – 2011. un jaun.

50m (2 baseini) + 2,6km(1/2aplis)+1km(2/3 aplis)

1

F11

M11

2008. – 2009. gads

100m (4 baseini) + 5.63km(1aplis)+1,5km(1 aplis)

1

F13

M13

2006. – 2007. gads

200m (8 baseini) + 5.63km(1aplis)+1,5km(1 aplis)

1

F15

M15

2004. – 2005. gads

400m(16 baseini) + 11.25km(2 apļi)+3km(2 apļi)

2

F17

M17

2002. – 2003 gads

800m(32 baseini) + 22.5km(4 apļi)+6km(4 apļi)

2

F19

M19

2000. – 2001. gads

800m(32 baseini) + 22.5km(4 apļi)+6km(4 apļi)

2

F60

M60

1940. – 1959. gads

400m(16 baseini) + 11.25km(2 apļi)+3km(2 apļi)

2

F50

M50

1960. -  1969. gads

400m(16 baseini) + 11.25km(2 apļi)+3km(2 apļi)

2

F40

 

1970. – 1979. gads

400m(16 baseini) + 11.25km(2 apļi)+3km(2 apļi)

2

 

M40

1970. – 1979. gads

800m(32 baseini) + 22.5km(4 apļi)+6km(4 apļi)

2

F

M

1980. – 1999. gads

800m(32 baseini) + 22.5km(4 apļi)+6km(4 apļi)

2

 

 DALĪBAS MAKSA

 

F40,M40, F50,M50,

FO, MO,  F, M

F,M09- F,M19,F60,M60,

Visu pieteikšanās periodu, līdz 24.05.2019 plkst.23.59

12,- EUR

6,- EUR

25.05.2018 – 28.05.1019  plkst.23.59

20,-EUR

10,-EUR

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi varētu saplānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanā tiks publicēti www.triatlons.lv mājas lapā 30.05.2019. pēcpusdienā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

 

APBALVOŠANA

  1. - 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar  diplomiem un ar sponsoru sarūpētām balvām. Mūsu atbalstītāji – Valmieras dome, Triatlona federācija, Vidzemes olimpiskais centrs, Veikals “Eži”, VaidavEži, Gaujas stāvo krastu sajūtu parks.

 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

Sūtot pieteikumu uz e-pastu līdz 28.05.2019. – triatlons@triatlons.lv

norādīt dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), pārstāvēto klubu kā arī savu peldēšanas rezultātu attiecīgajā distancē.

 

Pārskaitījums  uz šādiem rekvizītiem:

 SPORTLAT REKVIZĪTI 

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese:  Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga, LV-1021
*Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9

*Nordea     – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8     

*SEB          – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

interneta mājas lapā www.triatlons.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: LTF birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

Sacensību īpašie noteikumi

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā; • Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam  

 

PAMATNOTEIKUMI

 Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2019.gada sezonas nolikumam

Vecuma grupas S40,V40,S50,V50,S60,V60 drīkst startēt jaunākās vecuma grupās;

Vecumas grupas V19,S19,V17,S17,V15, S15, V13,S13,V11,S11,V9,S9 drīkst startēt vecākās vecuma grupās.

 Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

 

 

 

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

 

Indivduālajā vērtējumā:

  • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

. Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

  • Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.
  • Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta. Pretenzijas jāiesniedz ne velak kā 20 minūtes pēc pēdējā dalībnieka finiša. Pretenziju izskata sacensību galvenais tiesnesis.

 

DAŽĀDI

LTF licences varēs iegādāties arī sacensību dienā – sacensību reģistratūrā. ‘

Pārējā laikā – licences var iegādāties Ganību dambī 25D, Rīgā , vai sūtot pieprasījumu uz epastu triatlons@triatlons.lv!

 

Licences cena:

2000.gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR

1999.gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR

Vienreizējā licence – 1,5 EUR

Atbalstītāji

Pludmales spēlesMēness aptiekaSMS CreditX-SportsARS BūveRadisson Blu DaugavaEsteriolSportlandLat SwimLOKLand RoverOlympRedbullDionLabās balvasIZMDPDOrthomolOrklaRīgas BrīvostaLSFP
Litozin