Sacensību video

Skatīt visus video
Venden

Statistika

eXTReMe Tracker

LTF izlases atlases kritēriju kārtošana | Nolikums

Latvijas Triatlona federācijas pieaugušo, junioru, U23, un jauniešu izlases noteikšanas nolikums 2018. gada sezonai

 

  1. Mērķis:

Nodrošināt skaidrus atlases standartus tiem sportistiem, kas vēlas piedalīties Starptautiskajās sacensībās pārstāvot Latvijas valsti un pretendēt uz LTF materiālu vai finansiālu atbalstu.

Identificēt  talantīgākos junioru un jauniešu vecuma sportistus, lai sniegtu tiem atbalstu sagatavošanās procesā uz pieaugušo izlasi.

Atlases normatīvu kārtošana notiek vienu reizi gadā divās triatlona sporta veida disciplīnas: Peldēšana un Skriešana.

  1. Vieta un laiks

Atlases kritēriju kārtošana notiks 2018. gada 17. februārī.

Peldēšana: 12:00  25m peldbaseins - „Olimpiskais sporta centrs” Grostonas iela 6b, Rīga

Skriešana: 14:00  LSPA Vieglatlētikas manēža,  Brīvības gatve 333, Rīga

  1. Atlases normatīvu kārtošana vadība

LTF atlases normatīvu kārtošanu organizē un vada LTF apstiprināta tiesnešu kolēģija, sadarbībā ar sporta klubiem, treneriem un atsevišķiem interesentiem.

  1. LTF atlases normatīvu kārtošana dalībnieki

4.1.  Dzimšanas gadi un grupas

Dzimšanas gadi

Grupa

1994 gads un vecāki. 1995. gads - 2002. gads

Vīrieši, Sievietes

 Juniori, Juniores, U23

2003. gads un jaunāki

Jaunieši un Jaunietes

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Katrā vecuma grupā tiek noteikti trīs labākie pēc iegūtajiem punktiem, kas tiek noteikti kā LTF izlases pamat kandidāti un trīs izlases rezerves sastāva dalībnieki.


 

  1. LTF atlases normatīvu kārtošana vērtēšanas sistēma

5.1.  Pamatkritēriji:

Latvijas izlases dalībnieka kvalifikācijas kritēriji dalībai LTF rīkotajās nometnēs ar treneru padomes lēmumu

Grupa/Distance

Peldēšana 400m

Skriešana 3000m

mm:ss

mm:ss

Vīrieši, Juniori, U23

5:39

11:25

Sievietes, Juniores,U23

6:10

12:52

Grupa/Distance

Peldēšana 200m

Skriešana 1500m

mm:ss

mm:ss

Jaunieši

2:49

5:43

Jaunietes

3:05

6:26

 

Kritēriji, lai kvalificētos dalībai ETU, ITU čempionātos un kausa posmos ar LTF atbalstu

Grupa/Distance

Peldēšana 400m

Skriešana 3000m

mm:ss

mm:ss

Vīrieši, Juniori, U23

5:08

10:23

Sievietes, Juniores,U23

5:36

11:41

Grupa/Distance

Peldēšana 200m

Skriešana 1500m

mm:ss

mm:ss

Jaunieši

2:34

5:12

Jaunietes

2:48

5:51

 

Kritēriji individuālā finasējuma saņemšanai no LTF

Grupa/Distance

Peldēšana 400m

Skriešana 3000m

mm:ss

mm:ss

Vīrieši, Juniori, U23

4:46

9:39

Sievietes, Juniores,U23

5:12

10:51

Grupa/Distance

Peldēšana 200m

Skriešana 1500m

mm:ss

mm:ss

Jaunieši

2:23

4:49

Jaunietes

2:36

5:26

 

 

5.2.  Kritēriju punktu tabula:

 

 

Jaunieši

Jaunietes

Juniori, U23

Juniores, U23

 

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

 

Punkti

200m         1500m

200m         1500m

400m         3000m

400m         3000m

 

100

0:01:50       0:03:43

0:02:00       0:04:11

0:03:40       0:07:25

0:04:00       0:08:21

 

99

0:01:51       0:03:45

0:02:01       0:04:13

0:03:42       0:07:29

0:04:02       0:08:26

 

98

0:01:52       0:03:47

0:02:02       0:04:16

0:03:44       0:07:34

0:04:05       0:08:31

 

97

0:01:53       0:03:49

0:02:04       0:04:18

0:03:47       0:07:38

0:04:07       0:08:36

 

96

0:01:54       0:03:51

0:02:05       0:04:21

0:03:49       0:07:43

0:04:10       0:08:41

 

95

0:01:56       0:03:54

0:02:06       0:04:23

0:03:51       0:07:47

0:04:12       0:08:46

 

94

0:01:57       0:03:56

0:02:07       0:04:26

0:03:53       0:07:52

0:04:14       0:08:51

 

93

0:01:58       0:03:58

0:02:08       0:04:28

0:03:55       0:07:56

0:04:17       0:08:56

 

92

0:01:59       0:04:00

0:02:10       0:04:31

0:03:58       0:08:01

0:04:19       0:09:01

 

91

0:02:00       0:04:03

0:02:11       0:04:33

0:04:00       0:08:05

0:04:22       0:09:06

 

90

0:02:01       0:04:05

0:02:12       0:04:36

0:04:02       0:08:10

0:04:24       0:09:11

 

89

0:02:02       0:04:07

0:02:13       0:04:38

0:04:04       0:08:14

0:04:26       0:09:16

 

88

0:02:03       0:04:09

0:02:14       0:04:41

0:04:06       0:08:18

0:04:29       0:09:21

 

87

0:02:04       0:04:11

0:02:16       0:04:43

0:04:09       0:08:23

0:04:31       0:09:26

 

86

0:02:05       0:04:14

0:02:17       0:04:46

0:04:11       0:08:27

0:04:34       0:09:31

 

85

0:02:06       0:04:16

0:02:18       0:04:48

0:04:13       0:08:32

0:04:36       0:09:36

 

84

0:02:08       0:04:18

0:02:19       0:04:51

0:04:15       0:08:36

0:04:38       0:09:41

 

83

0:02:09       0:04:20

0:02:20       0:04:53

0:04:17       0:08:41

0:04:41       0:09:46

 

82

0:02:10       0:04:23

0:02:22       0:04:56

0:04:20       0:08:45

0:04:43       0:09:51

 

81

0:02:11       0:04:25

0:02:23       0:04:58

0:04:22       0:08:50

0:04:46       0:09:56

 

80

0:02:12       0:04:27

0:02:24       0:05:01

0:04:24       0:08:54

0:04:48       0:10:01

 

79

0:02:13       0:04:29

0:02:25       0:05:03

0:04:26       0:08:58

0:04:50       0:10:06

 

78

0:02:14       0:04:31

0:02:26       0:05:06

0:04:28       0:09:03

0:04:53       0:10:11

 

77

0:02:15       0:04:34

0:02:28       0:05:08

0:04:31       0:09:07

0:04:55       0:10:16

 

76

0:02:16       0:04:36

0:02:29       0:05:11

0:04:33       0:09:12

0:04:58       0:10:21

 

75

0:02:17       0:04:38

0:02:30       0:05:13

0:04:35       0:09:16

0:05:00       0:10:26

 

74

0:02:19       0:04:40

0:02:31       0:05:16

0:04:37       0:09:21

0:05:02       0:10:31

 

73

0:02:20       0:04:43

0:02:32       0:05:18

0:04:39       0:09:25

0:05:05       0:10:36

 

72

0:02:21       0:04:45

0:02:34       0:05:21

0:04:42       0:09:30

0:05:07       0:10:41

 

71

0:02:22       0:04:47

0:02:35       0:05:23

0:04:44       0:09:34

0:05:10       0:10:46

 

70

0:02:23       0:04:49

0:02:36       0:05:26

0:04:46       0:09:39

0:05:12       0:10:51

 

69

0:02:24       0:04:51

0:02:37       0:05:28

0:04:48       0:09:43

0:05:14       0:10:56

 

68

0:02:25       0:04:54

0:02:38       0:05:31

0:04:50       0:09:47

0:05:17       0:11:01

 

67

0:02:26       0:04:56

0:02:40       0:05:33

0:04:53       0:09:52

0:05:19       0:11:06

 

66

0:02:27       0:04:58

0:02:41       0:05:36

0:04:55       0:09:56

0:05:22       0:11:11

 

65

0:02:29       0:05:00

0:02:42       0:05:38

0:04:57       0:10:01

0:05:24       0:11:16

 

64

0:02:30       0:05:03

0:02:43       0:05:41

0:04:59       0:10:05

0:05:26       0:11:21

 

63

0:02:31       0:05:05

0:02:44       0:05:43

0:05:01       0:10:10

0:05:29       0:11:26

 

62

0:02:32       0:05:07

0:02:46       0:05:46

0:05:04       0:10:14

0:05:31       0:11:31

 

61

0:02:33       0:05:09

0:02:47       0:05:48

0:05:06       0:10:19

0:05:34       0:11:36

 

60

0:02:34       0:05:12

0:02:48       0:05:51

0:05:08       0:10:23

0:05:36       0:11:41

 

59

0:02:35       0:05:14

0:02:49       0:05:53

0:05:10       0:10:27

0:05:38       0:11:46

 

58

0:02:36       0:05:16

0:02:50       0:05:56

0:05:12       0:10:32

0:05:41       0:11:51

 

57

0:02:37       0:05:18

0:02:52       0:05:58

0:05:15       0:10:36

0:05:43       0:11:56

 

56

0:02:38       0:05:20

0:02:53       0:06:01

0:05:17       0:10:41

0:05:46       0:12:01

 

55

0:02:39     0:05:23

0:02:54       0:06:03

0:05:19       0:10:45

0:05:48       0:12:06

 

54

0:02:41       0:05:25

0:02:55       0:06:06

0:05:21       0:10:50

0:05:50       0:12:11

 

53

0:02:42       0:05:27

0:02:56       0:06:08

0:05:23       0:10:54

0:05:53       0:12:16

 

52

0:02:43       0:05:29

0:02:58       0:06:11

0:05:26       0:10:59

0:05:55       0:12:21

 

51

0:02:44       0:05:32

0:02:59       0:06:13

0:05:28       0:11:03

0:05:58       0:12:26

 

 

Jaunieši

Jaunietes

Juniori, U23

Juniores, U23

 

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

Peldēšana     Skriešana

 

Punkti

200m         1500m

200m         1500m

400m         3000m

400m         3000m

 

50

0:02:45       0:05:34

0:03:00       0:06:16

0:05:30       0:11:07

0:06:00       0:12:31

 

49

0:02:46       0:05:36

0:03:01       0:06:18

0:05:32       0:11:12

0:06:02       0:12:37

 

48

0:02:47       0:05:38

0:03:02       0:06:21

0:05:34       0:11:16

0:06:05       0:12:42

 

47

0:02:48       0:05:40

0:03:04       0:06:23

0:05:37       0:11:21

0:06:07       0:12:47

 

46

0:02:49       0:05:43

0:03:05       0:06:26

0:05:39       0:11:25

0:06:10       0:12:52

 

45

0:02:51       0:05:45

0:03:06       0:06:28

0:05:41       0:11:30

0:06:12       0:12:57

 

44

0:02:52       0:05:47

0:03:07       0:06:31

0:05:43       0:11:34

0:06:14       0:13:02

 

43

0:02:53       0:05:49

0:03:08       0:06:33

0:05:45       0:11:39

0:06:17       0:13:07

 

42

0:02:54       0:05:52

0:03:10       0:06:36

0:05:48       0:11:43

0:06:19       0:13:12

 

41

0:02:55       0:05:54

0:03:11       0:06:38

0:05:50       0:11:48

0:06:22       0:13:17

 

40

0:02:56       0:05:56

0:03:12       0:06:41

0:05:52       0:11:52

0:06:24       0:13:22

 

39

0:02:57       0:05:58

0:03:13       0:06:43

0:05:54       0:11:56

0:06:26       0:13:27

 

38

0:02:58       0:06:00

0:03:14       0:06:46

0:05:56       0:12:01

0:06:29       0:13:32

 

37

0:02:59       0:06:03

0:03:16       0:06:48

0:05:59       0:12:05

0:06:31       0:13:37

 

36

0:03:00       0:06:05

0:03:17       0:06:51

0:06:01       0:12:10

0:06:34       0:13:42

 

35

0:03:01       0:06:07

0:03:18       0:06:53

0:06:03       0:12:14

0:06:36       0:13:47

 

34

0:03:03       0:06:09

0:03:19       0:06:56

0:06:05       0:12:19

0:06:38       0:13:52

 

33

0:03:04       0:06:12

0:03:20       0:06:58

0:06:07       0:12:23

0:06:41       0:13:57

 

32

0:03:05       0:06:14

0:03:22       0:07:01

0:06:10       0:12:28

0:06:43       0:14:02

 

31

0:03:06       0:06:16

0:03:23       0:07:03

0:06:12       0:12:32

0:06:46       0:14:07

 

30

0:03:07       0:06:18

0:03:24       0:07:06

0:06:14       0:12:37

0:06:48       0:14:12

 

29

0:03:08       0:06:20

0:03:25       0:07:08

0:06:16       0:12:41

0:06:50       0:14:17

 

28

0:03:09       0:06:23

0:03:26       0:07:11

0:06:18       0:12:45

0:06:53       0:14:22

 

27

0:03:10       0:06:25

0:03:28       0:07:13

0:06:21       0:12:50

0:06:55       0:14:27

 

26

0:03:11       0:06:27

0:03:29       0:07:16

0:06:23       0:12:54

0:06:58       0:14:32

 

25

0:03:13       0:06:29

0:03:30       0:07:18

0:06:25       0:12:59

0:07:00       0:14:37

 

24

0:03:14       0:06:32

0:03:31       0:07:21

0:06:27       0:13:03

0:07:02       0:14:42

 

23

0:03:15       0:06:34

0:03:32       0:07:23

0:06:29       0:13:08

0:07:05       0:14:47

 

22

0:03:16       0:06:36

0:03:34       0:07:26

0:06:32       0:13:12

0:07:07       0:14:52

 

21

0:03:17       0:06:38

0:03:35       0:07:28

0:06:34       0:13:17

0:07:10       0:14:57

 

20

0:03:18       0:06:41

0:03:36       0:07:31

0:06:36       0:13:21

0:07:12       0:15:02

 

19

0:03:19       0:06:43

0:03:37       0:07:33

0:06:38       0:13:25

0:07:14       0:15:07

 

18

0:03:20       0:06:45

0:03:38       0:07:36

0:06:40       0:13:30

0:07:17       0:15:12

 

17

0:03:21       0:06:47

0:03:40       0:07:38

0:06:43       0:13:34

0:07:19       0:15:17

 

16

0:03:22       0:06:49

0:03:41       0:07:41

0:06:45       0:13:39

0:07:22       0:15:22

 

15

0:03:24       0:06:52

0:03:42       0:07:43

0:06:47       0:13:43

0:07:24       0:15:27

 

14

0:03:25       0:06:54

0:03:43       0:07:46

0:06:49       0:13:48

0:07:26       0:15:32

 

13

0:03:26       0:06:56

0:03:44       0:07:48

0:06:51       0:13:52

0:07:29       0:15:37

 

12

0:03:27       0:06:58

0:03:46       0:07:51

0:06:54       0:13:57

0:07:31       0:15:42

 

11

0:03:28       0:07:01

0:03:47       0:07:53

0:06:56       0:14:01

0:07:34       0:15:47

 

10

0:03:29       0:07:03

0:03:48       0:07:56

0:06:58       0:14:06

0:07:36       0:15:52

 

9

0:03:30       0:07:05

0:03:49       0:07:58

0:07:00       0:14:10

0:07:38       0:15:57

 

8

0:03:31       0:07:07

0:03:50       0:08:01

0:07:02       0:14:14

0:07:41       0:16:02

 

7

0:03:32       0:07:09

0:03:52       0:08:03

0:07:05       0:14:19

0:07:43       0:16:07

 

6

0:03:33       0:07:12

0:03:53       0:08:06

0:07:07       0:14:23

0:07:46       0:16:12

 

5

0:03:34       0:07:14

0:03:54       0:08:08

0:07:09       0:14:28

0:07:48       0:16:17

 

4

0:03:36       0:07:16

0:03:55       0:08:11

0:07:11       0:14:32

0:07:50       0:16:22

 

3

0:03:37       0:07:18

0:03:56       0:08:13

0:07:13       0:14:37

0:07:53       0:16:27

 

2

0:03:38       0:07:21

0:03:58       0:08:16

0:07:16       0:14:41

0:07:55       0:16:32

 

1

0:03:39       0:07:23

0:03:59       0:08:18

0:07:18       0:14:46

0:07:58       0:16:37

 

0

0:03:40       0:07:25

0:04:00       0:08:21

0:07:20       0:14:50

0:08:00       0:16:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.       Vērtēšana:

6.1.  Tiek summēts sportista iegūtais punktu skaits abās disciplīnās.

6.2.  Normatīva izpilde negarantē vietu izlases sastāvā uz PČ, BČ vai PK posmiem.

6.3.  Normatīva nepildīšana tiks uzskatīta par izlases noteikšanas kritēriju nepildīšanu (attaisnojošu iemeslu dēļ piem. veselības stāvokļa u.tml. ar sportistu tiks panākta vienošanas par normatīvu kārtošana citā dienā, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi no noteiktā kārtošanas datuma).

6.4.  LTF ir tiesības noteikt Latvijas izlases kandidātus no tiem sportistiem, kas ir kārtojuši normatīvus.

 

  1. Pieteikšanās:

Pieteikšanās līdz 15.02.18. pa e-pastu janis.ozolins@triatlons.lv

  1. Izmaiņas nolikumā:

LTF ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to paziņojot LTF mājas lapā www.triatlons.lv  .

Latvijas Triatlona federācijas pieaugušo, junioru, U23, un jauniešu izlases noteikšanas nolikums 2018. gada sezonai

 

Atbalstītāji

Labās MantasSMS CreditARS BūveEsteriolRadisson Blu DaugavaSportlandLat SwimLOKLand RoverOlympRedbullDionLabās balvasIZMDPDOrthomolOrklaRīgas BrīvostaLSFP
Siguldas akvatlons 2019